دستگاه اندازنده

این دستگاه که برای انداختن قطرات به اندازه 16 میلی متر و 20 میلی متر طراحی شده است در هر دقیقه می تواند 300 عدد قطره بیاندازد.

قطره گیر ها به بونکر وصل می شود و با استفاده از تنظیم کننده دارای ویبره در موقعیت صحیح تنظیم می شود.

گره شاخص و انداختن دارای موتور سرو می باشد.

نمونه هایی از اندازه ها