کالیبراسیون لوله

محصولات این شرکت را کشف کنید...

کالیبراسیون های قابل تنطیم
 با طراحی ویژه خود امکان تولید در سرعت های بالا می دهد.
 برای کلیه درجه های فشار فقط یک کالیبراسیون کافی است.
 امکان تنطیم دقیق قطر لوله را می دهد.
 با لوازمی از جمله PE، HDPE، PPR-C، PP و PB قابل استفاده می باشد.

کالیبراسیون معمولی
برای لوازم HDPE و PE از 20 میلی متر تا 1600 میلی متر تولید کالیبراسیون وجود دارد.

کالیبراسیون نوع صفحه ای
این محصول برای لوله های PE و لوله های Pex با قطر کوچک توسعه داده شده است.

کالیبراسیون های چندگانه
با این کالیبراسیون که برای تولید لوله چندگانه دوتایی توسعه داده شده است، امکان تولید در سرعت های خیلی بالا وجود دارد.

جدول فنی

ابعاد
لوله (mm)
مساحت
تنظیم (mm)
مساحت
تنظیم (mm)
32 32.0 – 35.2  3,2
40 40.0 – 44.0 4,0
50 50.5 – 55.5  5,5
63 63.0 – 69 6,0
75 75.0 – 81.5 6,5
90 90.0 – 97.0 7,0
110 111.0 – 117.0 7,0
125 125.6 – 132,8 7,2
140 141.0 – 148.2 7,2
160 162 – 169.2 7,2
180 182.2 – 189.4 7,2
200 202.5 – 210 7,5
225 227.0 – 235.2 8,0
250 253,5 – 262 8,5
280 283.8 – 293 9,0
315 318.2 – 328 9,8
355 359 – 371 12,0
400 406 – 418 12,0
450 456.5 – 470.2 13,7
500 507.5 – 522,5 15,0
560 568.4 – 585.4 17,0
630 636.3 – 658,3 22,0
710 720 – 742 22,0
800 812 – 836 24,0
900 913.5 – 941.5 28,0
1000 1015 – 1045 30,0
1200 1218 – 1254 36,0

نمونه های کالیبراسیون