محصولات
 
حدیده‌گیر کواترو
حدیده‌گیر کواترو امکان تولید محصولات گوناگون با مواد بسیار را فراهم می سازد. برای مواد با ویژگی های گوناگون حدیده‌گیر های گوناگون از طرف مهندسین با تجربه کواترو طراحی گردیده است.

در طراحی حدیده‌گیر و قالب های خاص با در نظر گرفتن ویژگی های مواد ترموپلاستیک توسعه یافته در دوران اخیر، نوآوری های بسیاری را تحقق بخشیده است.
 
در راستای افزایش مصرف لوله های چندلایه ساخته شده با اکستروژن و با حرکتی در راستای افزایش درخواست برای اینگونه لوله ها در آینده، در تولید این گونه لوله ها نوآوری های بسیاری از طرف ما اعمال گردیده و در خدمت این حوزه قرار داده شده است.

در محصولاتی با قطر کم با هدف حفظ بهره وری بالا، حدیده گیر و خطوط جفتی توسعه یافته٬ به ویژه در فرآیندها از امتیازات بسیاری برخوردار می باشد.

 
جدول فنی
 
MONO  LAYER DIE HEADS KPH-63 KPH-125 KPH-160 KPH-250 KPH-400
Diameter Range (mm) 10.- 63 20 - 125 20 - 160 50 - 250 90 - 400
Max, Output  ( kg/h ) 250 350 450 600 700
Layer Thickness (mm ) 15 22 30 45 80
MONO  LAYER DIE HEADS KPH-500 KPH-630 KPH-800 KPH-1000 KPH-1200
Diameter Range (mm) 110 - 500 160 - 630 280 - 800 500 - 1000 710 - 1200
Max, Output  ( kg/h ) 800 1000 1100 1250 1400
Layer Thickness (mm ) 80 80 90 100 100
TWO  LAYERS DIE HEADS KPH-2L-63 KPH-2L-125 KPH-2L-160 KPH-2L-250 KPH-2L-400
Diameter Range (mm) 10.- 63 20 - 125 20 - 160 50 - 250 90 - 400
Max, Output, Main Layer  ( kg/h ) 250 350 450 600 700
Thickness, Output, Main Layer  (mm) 1.8 - 10.5 1.8 - 20.8 1.8 - 26.6 1.8 - 41.5 1.8 - 66.7
Max, Output, Thain Layer  ( kg/h )
( inner or outer layer  )( kg/h )
110 150 200 250 300
Thickness, Thain Layer  (mm ) 15 22 30 45 80
TWO  LAYERS DIE HEADS KPH-2L-500 KPH-2L-630 KPH-2L-800 KPH-2L-1000 KPH-2L-1200
Diameter Range (mm) 110 - 500 160 - 630 280 - 800 500 - 1000 710 - 1200
Max, Output, Main Layer  ( kg/h ) 800 1000 1100 1250 1400
Thickness, Output, Main Layer  (mm) 1.8 - 55.8 1.8 - 57.2 1.8 - 58.8 1.8 - 73.5 1.8 - 70.6
Max, Output, Thain Layer  ( kg/h )
( inner or outer layer  )( kg/h )
350 450 500 560 650
Thickness, Thain Layer  (mm ) 80 80 90 100 100
THREE  LAYERS DIE HEADS KPH-3L-63 KPH-3L-125 KPH-3L-160 KPH-3L-250 KPH-3L-400
Diameter Range (mm) 10.- 63 20 - 125 20 - 160 50 - 250 90 - 400
Max, Output, Main Layer  ( kg/h ) 250 350 450 600 700
Thickness, Output, Main Layer  (mm) 1.8 - 10.5 1.8 - 20.8 1.8 - 26.6 1.8 - 41.5 1.8 - 66.7
Max, Output, Thain Layer  ( kg/h )
( inner or outer layer  )( kg/h )
110 150 200 250 300
Thickness, Thain Layer  (mm ) 15 22 30 45 80
THREE  LAYERS DIE HEADS KPH-3L-500 KPH-3L-630 KPH-3L-800 KPH-3L-1000 KPH-3L-1200
Diameter Range (mm) 110 - 500 160 - 630 280 - 800 500 - 1000 710 - 1200
Max, Output, Main Layer  ( kg/h ) 800 1000 1100 1250 1400
Thickness, Output, Main Layer  (mm) 1.8 - 55.8 1.8 - 57.2 1.8 - 58.8 1.8 - 73.5 1.8 - 70.6
Max, Output, Thain Layer  ( kg/h )
( inner or outer layer  )( kg/h )
350 450 500 600 650
Thickness, Thain Layer  (mm ) 80 80 90 100 100
FIVE  LAYERS DIE HEADS KPH-5L-250
Diameter Range (mm) 50 - 250
Max, Output, Main Layer  ( kg/h ) 600
Thickness, Output, Main Layer  (mm) 1.0-5.0
Max, Output, Thain Layer  ( kg/h )
( inner or outer layer  )( kg/h )
100
Thickness, Thain Layer  (mm ) 20
OUTER LAYER ADAPTER FOR ALL SPIRAL DISTRIBUTOR PIPE HEAD KPH-T-63 KPH-T-125 KPH-T-160 KPH-T-250 KPH-T-400
Diameter Range (mm) 10.- 63 20 - 125 20 - 160 50 - 250 90 - 400
Max, Output  ( kg/h ) 50 50 80 100 100
Layer Thickness (mm ) 0.5 -2* 0.5 -2* 0.5 -2* 0.5 -2* 0.5 -2*
OUTER LAYER ADAPTER FOR ALL SPIRAL DISTRIBUTOR PIPE HEAD KPH-T-500 KPH-T-630 KPH-T-800 KPH-T-1000
Diameter Range (mm) 110 - 500 160 - 630 280 - 800 500 - 1000
Max, Output  ( kg/h ) 120 120 150 150
Layer Thickness (mm ) 0.5 -2* 0.5 -2* 0.5 -3* 0.5 -3*
 
نمونه های حدیده گیر و لوله
 
 
 
 
KUATRO MAKİNA PLASTİK MAKİNALARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
AKÇABURGAZ MAH. ALKOP SAN. SİT. C-6 BLOK NO:1-2-3-4 34555 ESENYURT / İSTANBUL
Tel : 0.212.858 19 80-81 Fax : 0.212.858 19 82 info@kuatromakina.com