کشنده ها

محصولات این شرکت را کشف کنید...

این کشنده ها که برای کشیدن لوله و پروفیل تولید شده است، با استفاده از پالت ها سرو-موتور با حساسیت دلخواه کنترل سرعت را امکان پذیر می کند. از آنجایی که فاصله پالت بلند است، قدرت کشش بسیار بالا فراهم می شود. کنترل کشنده با استفاده از دکمه های روی کشنده انجام می شود. علاوه بر این از روی اکسترودرها نیز قابل انجام می باشد.

جدول فنی

مدل (mm) Ø تعداد پالت
 KHB 40 10-40 2
 KHB 75 16-75 2
 KHB 110 16-110 2
 KHP 160 32(20)-160 3
 KHP 250 50-250 4
 KHP 400 110-400 6
 KHP 500  125-500  6
 KHP 630 160-630 6
 KHP 800 200-800 8
 KHP 1000 250-1000 10
 KHP 1200 250-1200 10

نمونه کشتده