دستگاه جمع آوری فویل

این سیستم که برای لوله های فویل آلومینیومی که امروزه روز به روز موارد استفاده آن در حال افزایش است تولید شده است، هم امکان تولید سریع و هم امکان تولید مقرون به صرفه ارائه می نماید. قبلا" تولید اینگونه لوله ها هم سخت تر بود و هم سرعت تولید خیلی پایین بود. با این سیستم دستگاه فویل کردن پاسخگوی هرگونه سرعت تولید است. علاوه بر این در روی این خط که کاملا" طراحی این شرکت است، لایه های چسبنده در روی خط به لوله و فویل اجراء می شود و بدین ترتیب هزینه های تولید به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.

نمونه هایی از دستگاه جمع آوری فویل