محصولات
 
دستگاه برش کواترو
دستگاه های برش کواترو بر اساس سیستم برش و قطر به بهترین نحو به دو قسمت جدا شده است.

دستگاه های برش چرخنده
مخصوص لوله های ١٦ - ١٢٠٠ میلی متر HDPE و PPR-C توسعه داده شده است.

دستگاه های برش اره ای
مخصوص لوله های ١٦ - ١٢٠٠ میلی متر پی وی سی و HDPE توسعه داده شده است.
 
جدول فنی
 
 Model 0 (mm) Tip / Type
 KC 63 16-63 Dönerli (Rotary)
 KC 125 20-125 Dönerli (Rotary)
 KC 160 50-160 Dönerli (Rotary)
 KC 250 50-250 Dönerli (Rotary)
 KC 400 90-400 Dönerli (Rotary)
 KC 500 110-500 Dönerli (Rotary)
 KC 630 160-630 Dönerli (Rotary)
Model 0 (mm) Tip / Type
 KC 125 16-125 Saw & Chamfering (Pahlı Testere)
 KC 160 50-160 Saw & Chamfering (Pahlı Testere)
 KC 250 50-250 Saw & Chamfering (Pahlı Testere)
 KC 400 90-400 Saw & Chamfering (Pahlı Testere)
 KC 500 110-500 Saw & Rotary (Dönerli Testere)
 KC 630 160-630 Saw & Rotary (Dönerli Testere)
 KC 800 200-800 Saw & Rotary (Dönerli Testere)
 KC 1000 250-1000 Saw & Rotary (Dönerli Testere)
 KC 1200 250-1200 Saw & Rotary (Dönerli Testere)
 
نمونه های دستگاه برش
 
KC-800
 
 
KC-125
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUATRO MAKİNA PLASTİK MAKİNALARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
AKÇABURGAZ MAH. ALKOP SAN. SİT. C-6 BLOK NO:1-2-3-4 34555 ESENYURT / İSTANBUL
Tel : 0.212.858 19 80-81 Fax : 0.212.858 19 82 info@kuatromakina.com