دستگاه های تست پلاستیک

این شرکت تقاضای مربوط به "دستگاه های تست پلاستیک و "قالب های اینژکشن پلاستیک" را با شریک این شرکت Polinar که پیشرو در زمینه خود می باشد، ارزیابی می کند.

Polinar همراه با پرسنل خود، رضایت مشتری را جلب کرده و قصد دارد تا توسعه سلامت، کیفیت و استاندارد جهانی را به دست آورده، محصولات و خدمات مناسب به مشتری ارائه دهد. بدین ترتیب قصد دارد تا در کشور خود، نزد مشتری های خود، نزد شرکای خود، نزد شعب خود و برای صنایع جانبی نماد ایمنی، تداوم و احترام شود.

اطلاعات مربوط به شرکت Polinar و محصولات را می توانید از وب سایت ذیل به دست آورید:

polinar.com.tr