گرانول PVC و کمپوندرها

محصولات این شرکت را کشف کنید...

KUATRO به ویژه قابلیت پردازش مواد اولیه از طریق اکسترودرهای دو پیچ مخروطی را یک گام فراتر برده، با این دستگاه ها گرانول PVC و کمپوندرهای ویژه تولید می کند.

در خط گرانول برش سر، سیستم الک دارای ویبره هوادار و گروه سیکلون به صورت یکپارچه و خودکار کار می کند.

نمونه هایی از گرانول PVC و کمپوندرها