میکسر PVC

محصولات این شرکت را کشف کنید...

میکسرهای PVC تولید شده نوع افقی و عمودی با آخرین تکنولوژی ها تجهیز شده و با سیستم کاملا" خودکار کار می کند.

علاوه بر این سیستم اندازه گیری دوز و سیستم تغذیه دستگاه نیز در این راستا به طیف محصولات این شرکت وارد شده است.

جدول فنی

میکسر
عمودی
حداکثر
ظرفیت بارگیری
مواد اولیه
(پی وی سی + مواد افزودنی)
حداکثر
ظرفیت مخلوط کردن
به ازای هر ساعت
مدت
مخلوط کردن
میکسر گرم کننده
توان
موتور میکسر
گرم کننده
توان
موتور میکسر
خنک کننده
 KVM-100 100 kg 4 charge 10-12 min. 37 [kW]² 4 [kW]²
 KVM-150 150 kg 4 charge 10-12 min. 75 [kW]² 5.5 [kW]²
 KVM-200 200 kg 4-5 charge 10-12 min. 90 [kW]² 7.5 [kW]²
 KVM-300 300 kg 4-5 charge 8-10 min. 132 [kW]² 11 [kW]²
 KVM-400 400 kg 4-5 charge 8-10 min. 165-185 [kW]² 15 [kW]²
میکسر
افقی
حداکثر
ظرفیت بارگیری
مواد اولیه
(پی وی سی + مواد افزودنی)
حداکثر
ظرفیت مخلوط کردن
به ازای هر ساعت
مدت
مخلوط کردن
میکسر گرم کننده
توان
موتور میکسر
گرم کننده
توان
موتور میکسر
خنک کننده
 KVM-100 100 kg 4 charge 10-12 min. 37 [kW]² 5.5 [kW]²
 KVM-50 150 kg 4 charge 10-12 min. 75 [kW]² 7.5 [kW]²
 KVM-200 200 kg 4-5 charge 10-12 min. 90-110 [kW]² 11 [kW]²
 KVM-300 300 kg 4-5 charge 8-10 min. 132-165 [kW]² 15 [kW]²
 KVM-400 400 kg 4-5 charge 8-10 min. 165-185 [kW]² 18.5 [kW]²
 KVM-500 500 kg 4-5 charge 6-8 min. 185-200 [kW]² 22 [kW]²

نمونه هایی از میکسر PVC