دستگاه اندازه گیری ضخامت لبه و قطر اولتراسونیک

دستگاه های اندازه گیری اولتراسونیک KUATRO باعث می شود تا ضخامت لبه لوله و قطر خارجی کامل باشد، کیفیت محصول حداکثر باشد و بدین ترتیب میزان مواد اولیه مصرفی کاهش می یابد و در نتیجه این دستگاه برای آنهایی که می خواهند هزینه تولید خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهند، ایده آل می باشد. این سیستم در عین حال ویژگی شناختن و اندازه گیری بیش از یک لایه را در عین حال دارا می باشد.